Sheru Classic LATIN AMERICA SHOW

  Sheru Classic Latin America Show

  banner principal Sheru Classic Latin America

  Schedule

  February 18, 2022

  Rectangle 110 Sheru Classic Latin America

  MALE MODEL: 1:30pm
  FEMALE MODEL: 4:00pm
  Place: PLAZA MAYOR MEDELLÍN

  February 19, 2022

  Rectangle 110 Sheru Classic Latin America
  MALE MODEL: 10:00am
  FEMALE MODEL: 2:00pm
  Place: GREEN PAVILION
  PLAZA MAYOR MEDELLIN

  February 20, 2022

  Rectangle 110 Sheru Classic Latin America
  MALE MODEL: 10:00am
  FEMALE MODEL: 11:00am 
  Place: PABELLÓN VERDE PLAZA MAYOR MEDELLÍN
  Rectangle 108 Sheru Classic Latin America
  hombres Sheru Classic Latin America
  mujeres Sheru Classic Latin America

  Hotel & Venue

  medellin Sheru Classic Latin America

  VENUE

  PLAZA MAYOR MEDELLÍN